Klubnyheder

Så er der slukket for isen...

18. marts 2020, 20.03

Kære alle.

Sæsonen er slut

Så er det ganske vist, isen er ved at blive taget af i Silkeborg Sportscenter.

Det betyder at al aktivitet på is endegyldigt er lukket ned for sæson 2019/2020. Det er selvfølgelig det helt rigtige valg, nu hvor situationen er som den er.

Når vi igen må samles, vil der i begge afdelinger af klubben blive afholdt sæsonafslutninger, så vi får sagt ordentlig farvel til alle vennerne og vores trænere. Det bliver helt sikkert et arrangement af en anderledes karakter end vi er vant til.

Økonomi

Vi kommer selvfølgelig ikke til at afkræve centerledelsen i Silkeborg Sportscenter nogen form for økonomisk kompensation for denne tidlige nedlukning. Vi er som forening optaget af, at Silkeborg Sportscenter kan bibeholde en sund økonomi og en god forretning, så de kan holde åben for os i næste sæson.

Det betyder, at vi stadig betaler vores husleje, som vi plejer og da kontingenterne bl.a. er med til at betale husleje, vil vi heller ikke refundere kontingenter til medlemmer. Skulle der være en enkelt, der brænder inde med spørgsmålet, om vi ikke er forpligtet til at betale noget tilbage, siger juraen følgende:

Et kontingent er udtryk for en betaling for medlemskabet af foreningen, og er ikke bare betaling for en bestemt mængde træning, kampe mv.” (Steen F. Andersen, juridisk chef, DGI, 12.3.2020).

Så svaret på ovenstående retoriske spørgsmål bliver, "Nej, det er vi ikke forpligtet til".

Ny indkaldelse til Generalforsamling

Dette års ordinære Generalforsamling udsættes og vi åbner i år op for en mulighed om at lave afstemning digitalt via ”NEM GENERALFORSAMLING”. Med ”NEM GENERALFORSAMLING”, bliver det muligt at stemme også, hvis du er forhindret i fremmøde på dagen, hvor Generalforsamling afholdes. Herom mere i særskilt information op imod Generalforsamlingen. 

Ny dato for Generalforsamlingen er: Torsdag d. 7/5 kl. 19-21, i Caféen i Silkeborg Sportscenter. Der vil blive serveret kaffe/The og kage. Til trods for de nye digitale muligheder, vil vi fra bestyrelsens side kraftigt opfordre til fysisk fremmøde.  

Take care - out there. 

På SSF1896 bestyrelses vegne

Jeanette Bechmann
Formand SSF1896