Udvalgs- og nøgleposter i Silkeborg Ishockey

Sportsudvalget

Sportsudvalget er den fungerende ledelse for ishockeyklubben. Vi har valgt at kalde det for sportsudvalget, for at undgå forvekslinger med HB i SSF1896. 


Du kan altid kontakte sportsudvalget på sportsudvalg@ssf1896.dk


Medlemmer af Sportsudvalget
JB
Jens Bøgild
22 35 94 04
KA
Kathrine Ø. Andersen
22 32 84 33
JA
Jeanette Andersen
26 41 67 87
File
Jesper Frendrup
MM
Morten Mellergaard
Sportslig ansvarlig - Senior
30 24 57 47
File
Michael Alby
Kontakt til Rex-Hockey, Nøgleansvarlig
40 35 38 19
File
Sofie Quist
Holdlederansvarlig
21 84 42 39
CM
Claus Møller
51 93 68 69
Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget er det udvalg i Silkeborg Ishockey, der varetager alle koordineringsomgaverne omkring udviklingen af vores ungdomsafdeling, samt implementeringen af den røde tråd. 


Udvalget kan kontaktes på ungdomsudvalg@ssf1896.dk

Medlemmer af ungdomsudvalget
CB
Claus Birkbak
Sportslig ansvarlig - Ungdom. Ansvarlig for trænerakademiet
22 72 40 17
AL
Anders Lynderup
29 36 70 68
JL
Jesper S. Lund
25 32 53 23
File
Sofie Quist
21 84 42 39
Økonomiudvalg

I forbindelse med ændringer i vedtægterne ved GF  12. august 2020 blev kassererrollen i SSF1896, delt i 3. 


SPØRGSMÅL vedrørende kontingent, skabsleje, betaling af faktura, udlæg i forbindelse med varetagelse af opgaver for Silkeborg Ishockey, sendes til:


ishockeykasserer@ssf1896.dk

Regnskabet føres af den økonomisansvarlige samt en repræsentant fra hver af foreningens afdelingsbestyrelser. Med den økonomiansvarlige i spidsen udgør disse tre personer tilsammen økonomiudvalget. Regnskabet skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter, status samt budget.


I øjeblikket pågår der et arbejde med omlægning af hele økonomisystemet, hvilket skal gøre livet som frivillig kasserer i Silkeborg ishockey meget nemmere :-) Dette arbejde forventes færdig i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet pr. 31.12.2021.

Medlemmer af økonomiudvalget
File
Marlene H. Mikkelsen
51 70 38 50
Mediaudvalg

Mediaudvalget står for klubbens aktiviteter på de sociale media, herunder hjemmeside, facebook.

Mediaudvalget kan kontaktes på medieudvalg@ssf1896.dk

Medlemmer af mediaudvalget
File
Morten Bak Hansen
produktion af materiale.
26 35 69 66
LP
Louise Koefoed Pedersen
Facebook & instagram
30 66 86 67
CB
Claus Birkbak
22 72 40 17
MH
Marie Holst
Facebook & instagram
Kampkoordinator

Silkeborg ishockeys kampkoordinator koordinerer kampe og herunder istid med de øvrige ishockeyklubber i Danmark, i forbindelse med kampe og stævner. 


Det er vigtigt, at du altid informerer kampkoordinatoren, når du går igang med at planlægge træningskampe, ministævner, minicamps og andet, der skal bruge is.


Kampkoordinatoren, kontaktes på: kampkoordinator@ssf1896.dk

Kampkoordinator
File
Jesper Venzel Nielsen
22 72 72 29
Dommerpåsætter

Kampe uden dommere, bliver ikke den samme oplevelse. 


Til alle ungdomskampe, kontakt Simon Probst på dommer@ssf1896.dk.

Kampe, der planlægges igennem kampkoordinator vil der automatisk blive påført dommere. Det er i forbindelse med ekstra kampe, som træningskampe, minicups, camps mm., du skal huske at kontakte Simon. 


Seniorholdene arrangerer selv dommere i forbindelse med kampe. 

Dommerpåsætter - ungdom
SP
Simon Probst
42 43 51 05
Skøjteslibere

Skøjtesliberne er de personer, der sørger for at alle skøjtere bliver slebet. 


DER SLIBES SKØJTER PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER

(Opdateret d. 29. september 2021)


  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag


Du stiller dine skøjter i buret, og der vil typisk gå en dag og du kan hente dine skøjter nyslebet. 


Jeppe Riberholt er ansvarlig for slibeholdet, så har du spørgsmål, der vedrører sliberne, kontakt venligst Jeppe direkte på mail jr@ssf1896.dk


Har du et ønske om at blive sliber er det også Jeppe, du kontakter. 

Skøjteslibere
JR
Jeppe Riberholt
27 42 26 66
JL
Jens Henrik Lind
File
Knud Bjerregaard Ælmholdt
61 62 14 37
File
Thomas Sørensen
30 46 56 64
CM
Claus Møller
51 93 68 69
File
Thomas Quist
91 53 52 10
File
Michael Alby
40 35 38 19
CR
Claus Riberholt
40 15 51 08