Udvalgs- og nøgleposter i Silkeborg Ishockey

SSF1896 - sådan er vi organiseret - Silkeborg Ishockey er en undafdeling af SSF1896

Foreningens overordnede og tværgående drift og udvikling varetages af hovedbestyrelsen, som består af 5-7 medlemmer. 


Som minimum består hovedbestyrelsen af en formand, næstformand, økonomiansvarlig samt en sportsansvarlig/repræsentant fra hver af foreningens afdelingsbestyrelser.


Hovedbestyrelsen er til hver en tid repræsenteres med minimum to repræsentanter for hver af foreningens afdelinger. 


Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse/sportsudvalg. En afdelingsbestyrelse eller eventuelle støtteforeninger kan have eget CFR/CVR nummer og vedtægter, som dog er forenelige med vedtægter og værdisæt for hovedforeningen. 


Hver afdelingsbestyrelse/sportsudvalg er repræsenteret med minimum én repræsentant i hovedbestyrelsen, således at der for hver afdeling er min. én person som agerer bindeled mellem afdelingsbestyrelse/sportsudvalg og hovedbestyrelse. 


Dette er ikke et krav for eventuelle støtteforeninger til SSF af 1896 at have en repræsentant i hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen udarbejder et kommissorium (*indsat længere nede) for dets interne arbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov. 


Medlemmer af disse udvalg udpeges af bestyrelsen (eller konstituerede heraf). Der kan udpeges løbende ved behov. Det bestræbes at udvalgene minimum består af tre personer pr. udvalg.


 Afdelingsbestyrelserne disponerer over egen økonomi, inden for godkendt budget på generalforsamling, og kan til hver tid nedsætte arbejdsgrupper af enten varig eller periodisk karakter. 


Afdelingsbestyrelserne udpeger selv frivillige til nedsatte arbejdsgrupper/underudvalg. 


*Kommisorium for HB


Du kan læse alle klubbens vedtægter her: Vedtægter for SSF896

Ishockeyudvalg

Ishockeyudvalget er den fungerende ledelse i Silkeborg Ishockey jf. Organisering i SSF1896


Du kan altid kontakte sportsudvalget på

ishockeyudvalg@ssf1896.dk


Medlemmer af Ishockeyudvalg
File
Jeanette Bechmann
Formand for ishockeyudvalget
41 21 70 02
File
Jesper Frendrup
52 15 43 44
CB
Claus Birkbak
Sportlig ansvarlig - ungdom
+4522724017
File
Helle Suaning Nielsen
Koordinering af tilbagevende events - fastelavn, juleafslutning, sæsonstart mm
27 58 59 88
File
Michael Alby
Kontakt til Rex-Hockey, Nøgleansvarlig, udarbejdelser af refarater
40 35 38 19
File
Thomas Quist
91 53 52 10
File
Thomas Sørensen
Ansvarlig for kvinde/pige ishockey
30 46 56 64
KA
Kathrine Ø. Andersen
Udsendelse af nyhedsbrev
22 32 84 33
File
Sofie Quist
Holdlederansvarlig
21 84 42 39
Kampkoordinator

Silkeborg ishockeys kampkoordinator koordinerer kampe og herunder istid med de øvrige ishockeyklubber i Danmark, i forbindelse med kampe og stævner. 


Det er vigtigt, at du altid informerer kampkoordinatoren, når du går igang med at planlægge træningskampe, ministævner, minicamps og andet, der skal bruge is.


Kampkoordinatoren, kontaktes på: kampkoordinator@ssf1896.dk

Kampkoordinator
File
Jesper Venzel Nielsen
22 72 72 29
Dommerpåsætter

Kampe uden dommere, bliver ikke den samme oplevelse. 


Til alle ungdomskampe, kontakt Simon Probst på dommer@ssf1896.dk.

Kampe, der planlægges igennem kampkoordinator vil der automatisk blive påført dommere. Det er i forbindelse med ekstra kampe, som træningskampe, minicups, camps mm., du skal huske at kontakte Simon. 


Seniorholdene arrangerer selv dommere i forbindelse med kampe. 

Dommerpåsætter - ungdom
SP
Simon Probst
42 43 51 05
Skøjteslibere

Skøjtesliberne er de personer, der sørger for at alle skøjtere bliver slebet. 


DER SLIBES SKØJTER PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER

(Opdateret d. 29. september 2021)


  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag


Du stiller dine skøjter i buret, og der vil typisk gå en dag og du kan hente dine skøjter nyslebet. 


Jeppe Riberholt er ansvarlig for slibeholdet, så har du spørgsmål, der vedrører sliberne, kontakt venligst Jeppe direkte på mail jr@ssf1896.dk


Har du et ønske om at blive sliber er det også Jeppe, du kontakter. 

Skøjteslibere
JR
Jeppe Riberholt
27 42 26 66
File
Jens Henrik Lind
26 24 43 20
File
Knud Bjerregaard Ælmholdt
61 62 14 37
File
Thomas Sørensen
30 46 56 64
CM
Claus Møller
51 93 68 69
File
Thomas Quist
91 53 52 10
File
Michael Alby
40 35 38 19
Camp Udvalg

Her er teamet, der arrangerer Danmarks Sjoveste Ishockey camp. 


Har du idéer til, hvad der kunne gøre campen endnu sjovere endnu bedre, så hører vi meget gerne fra dig. 


Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til den kommende camp, tilmelding, praktik etc, så kontakt os på camp@ssf1896.dk - Vi svarer inden for max 24 timer. 

Camp Udvalg
File
Jeanette Bechmann
Camp koordinator
41 21 70 02
File
Thomas Sørensen
30 46 56 64
CB
Claus Birkbak
+4522724017
File
Thomas Quist
91 53 52 10
KB
Karin Brandt
29 65 24 22
File
Sofie Quist
21 84 42 39
File
Helle Suaning Nielsen
27 58 59 88