Træner og holdleder information

Træner og holdleder information

Her er håndbog for holdledere Håndbog for holdledere

Skema til refundering af udlæg
Hent som Excel fil

Hent som pdf fil

Skema til refundering af udgifter til aftensmad

Hent som pdf fil

Skema til refundering af rejseudgifter
Hent som Excel fil
Hent som pdf fil

Bemærk at udgifter dækkes kun ifølge klubbens retningslinjer.
Er du i tvivl om noget vedr. dækning af udgifter så kontakt klubbens kasserer før pengene bruges!

Obs! rejseudgifter afregnes månedsvis. Dvs. at der skal indsendes bilag for rejseudgifter hver måned. Løbende måned +30 dage. Det er vigtigt at dette bliver overholdt!!