Forsikring

Forsikring

Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 fralægger sig ethvert ansvar i alle henseender ved tilstedeværelse og aktiv udfoldelse på og uden for isbanen i skøjtehallen. Eventuel erstatning beror udelukkende på den enkeltes private forsikringsforhold.

Det anbefales på det kraftigste, at alle der færdes i skøjtehallen, har en privat ulykkesforsikring.

VIGTIGT
Nogle forsikringsselskaber betragter Ishockey som "farlig sport".
Derfor opfordres det herved meget kraftigt til, at hver enkelt udøver af denne sportsgren kontakter sit eget forsikringsselskab og får konstateret om den almindelige ulykkesforsikring dækker eventuelle skader opstået ved udøvelse af Ishockey. Hvis ikke, skal der tegnes en tillægsforsikring.

Trænere og ledere er omfattet af den kollektive forsikring gennem DIF.

Klik her og læs hvordan Dansk Ishockey Union rådgiver vedrørende forsikring