Forældreforening

Forældreforeningen:

 

Forældreforeningen er en selvstændig foreningen som har til formål at hjælpe klubbens ungdomshold og ungdomssamarbejdet

 

Silkeborg Ishockeys forældreforening er en selvstændig enhed, der har til formål at hjælpe med ishockeyaktiviteterne i Silkeborg Ishockey. Foreningen har som sit primære formål at bakke op om ungdomsudviklingen og ungdomsarbejdet for ishockeyklubben - både praktisk men også økonomisk.

Forældreforeningen består udelukkende af frivillige der blandt andet arrangerer skøjtedisco samt diverse andre arrangementer med fokus på klubbens ungdomshold.

 

Alle med tilknytning til Silkeborg ishockey er automatisk medlem af forældreforeningen, vi er en forening drevet af frivillighedens kræfter, og af mennesker der ønsker at gøre en forskel, for U-holdene i Silkeborg ishockey.

 

Vores aktiviteter er primær afholdelse af Silkeborg skøjtedisko, hjælpe klubben med events, så som Juleafslutning, åbent hus, stævner og puljeturnering. Vores indtægter bliver tilbage ført til klubben i form af tilskud til hold og spillere som skal til stævner, vores mål er at alle U-hold ikke har en egen betaling på mere end 200.- for cups/stævner afholdt i Danmark. Herunder er en liste med aktiviteter som forældreforeningen støtter med.

  • Tilskud til deltagelse i stævner / cups.
  • Tilskud til arrangementer på de enkelte hold.
  • Hjælp ved klub arrangementer.
  • Tilskud til indkøb udstyr og remedier.
  • Tilskud til Silkeborg ishockey.
  • Tilskud til hockeyskolen.

 

Tilskud fra forældreforeningen søges via mail til foraeldreforening@ssf1896.dk

Information der altid skal være anført ansøgningen:

  • Hold/afdeling/aktivitet
  • Formål med ansøgningen
  • Budget
  • Hvornår og til hvem skal pengene overføres til.

Forældreforeningen bestræber sig på at svare på ansøgningen inden for 3-4 hverdage.


Forældreforeningens bestyrelse, er tovholder på de mange aktiviteter der foregår i og omkring foreningen.


Ønsker du at vide mere om vores arbejde i klubben eller melde dig som frivillig i foreningen, så er du velkommen til at skrive til os på foraeldreforening@ssf1896.dk

Vedtaegter for SSF forfor (1).rtf

Skøjtedisco

Forældreforeningens bestyrelse

Formand
Claus Birkbak
Profile Image
Næstformand
Helle Suaning Nielsen
Kasserer
Jesper Siglen Lund
Jeanette Andersen
Per Dalentoft
Bestyrelsesmedlem
Tina Vigh Langballe