Forældreforening

Silkeborg Ishockeys støtte og forældreforening er en selvstændig enhed, der har til formål at støtte ishockey aktiviteterne i Silkeborg Ishockey. Foreningen har som sit primære formål at støtte ungdomsudviklingen og ungdomsarbejdet for ishockey - både praktisk men også økonomisk.

Støtte- og forældreforeningen består udelukkende af frivillige der blandt andet arrangerer skøjtedisco samt diverse andre arrangementer med fokus på klubbens ungdomshold.

Alle der er medlemmer af Silkeborg Ishockey er automatisk også medlemmer af forældreforeningen. For Silkeborg Ishockeys medlemmer under 16 år er medlemsskabet forankret hos medlemmernes forældre.

Foreningen ønsker flere frivillige der kan indtjene penge og hjælpe med diverse opgaver. Pt. ønsker Forældreforeningen at opbygge udvalg, der skal hjælpe med koordineringen af følgende:

 • Skøjtedisco
 • Julearrangement
 • Fastelavn
 • Sæsonafslutning
 • Merchandise

Al kontakt kan ske på foraeldreforening@ssf1896.dk

Det er muligt at søge midler fra Forældreforeningen.

Informationer der skal påføres ansøgningen:

 • Hold
 • Kontaktperson med mailadr.
 • Formål med ansøgningen
 • Budget (beløb)
 • Hvornår skal pengene bruges
 • Hvorledes ønskes pengene udbetalt

Bestyrelsens medlemmer:

Kent Sølvsten (Formand)
Heidi Suaning Haugaard (Næstformand)
Jacob Nielsen (kasserer)
Claus Birkbak
Mette Bo Hansen
Helle Suaning 

Skøjtedisco